Menu

Inloggen

Zoeken

Zeeland een schoolvoorbeeld | Artikel Techniek Nederland

In ‘De Verbinding’, het ledenblad van branchevereniging Techniek Nederland verscheen onderstaand artikel over de samenwerking binnen de Vrienden van Elektro en Installatietechniek.

 

 

In de provincie Zeeland werken installatiebedrijven, scholen en Techniek Nederland nauw samen aan praktijkgericht onderwijs, techniekpromotie en instroom. De Vereniging Vrienden van Elektro- en Installatietechniek (VVEI) Zeeland verbindt onderwijs en bedrijfsleven op een laagdrempelige manier. En dat heeft e5ect. De aanwas blijft in de krimpprovincie op peil, BBL’ers hebben gegarandeerd een werkplek en de kwaliteit van het onderwijs is zichtbaar verbeterd.

 

In twintig jaar tijd is de omvang en de focus van de VVEI :ink vergroot. Inmiddels zitten twintig bedrijven, tien scholen en praktijkopleiders, Techniek Nederland en Wij Techniek minimaal zes keer per jaar bij elkaar aan tafel. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd; éénpitters en kleine bedrijven, maar ook grote partijen als ENGIE en SPIE. Dat zorgt voor invalshoeken van allerlei niveaus. Ging het voorheen nog puur om gastlessen en stages, nu draagt de vereniging ook bij aan grote techniekevents en beroepskeuzedagen. Ze overleggen op strategisch niveau over nieuwe technieken en ontwikkelingen die een plaats moeten krijgen in het onderwijs, zoals CO-certiMcering, warmtepomptechnieken en smart homes. Maar ook over behoud en versterking van de opleidingsinfrastructuur in de regio.

 

Noodzaak tot samenwerking groeit

Roger van Beveren, adviseur bij technisch dienstverlener 21 Groep in Terneuzen, is voorzitter van de club. ‘In Zeeland is het nu heel gebruikelijk dat bedrijven een bijdrage leveren aan de praktijklessen op scholen en keuzevakken invullen op basis van actualiteit. In andere delen van het land houdt het onderwijs dat deel vaak angstvallig voor zichzelf. De techniek ontwikkelt zich heel snel, het onderwijs kan dat niet bijhouden en dat moet je ook niet van hen verlangen. De noodzaak tot samenwerking met bedrijven wordt daardoor wel groter. Andersom ook. De schaarste op de arbeidsmarkt is enorm. Door samen te werken, krijgen we de kans om in het basisonderwijs en bij het vmbo, mbo en de havo te laten zien hoe mooi en veelzijdig ons vak is, om techniek-leerlingen een beter beeld te geven van wat hen in het bedrijfsleven staat te wachten.’

 

Aanwas aan w-kant versterken

De samenwerking is heel laagdrempelig, zegt Ilze Poppe. Ze is directeur bij installatiebedrijf Poppe in Kloosterzande en actief deelnemer aan de VVEI. ‘Omdat je geregeld met elkaar aan tafel zit – ook leraren van scholen schuiven vaak aan – heb je met één belletje snel iets geregeld. Een stageplaats, een gastles of jurering van een techniekwedstrijd op school. Maar de vereniging dacht ook mee over de ontwikkeling van de praktijkgerichte mbo 5-opleiding Energietransitie Engineer die nu in Zeeland start. Onlangs hebben we met Scalda een klankbordgroep werktuigkunde installatietechniek opgericht. Hiermee willen we de aansluiting tussen opleiding en werk versterken en de begeleiding van leerlingen optimaliseren. Het kan wellicht ook helpen om de aanwas aan de w-kant verder te versterken. Die blijft in onze provincie nog wel wat achter. Ik denk al met al dat onze vereniging een schoolvoorbeeld is van hoe het in het hele land zou moeten gaan.’
Dat Techniek Nederland en Wij Techniek aan tafel zitten, is een groot voordeel, vinden ze. Van Beveren: ‘We zitten op de eerste rij qua informatie. Over onderzoeken en projecten bijvoorbeeld. Ze ondersteunen onze projecten vaak met subsidies en middelen en geven geregeld presentaties. Omdat de vereniging door deelname aan de VVEI goed weet wat hier speelt in de regio, nemen ze onze standpunten ook makkelijker mee in overleg op hoger niveau. Voor de scholen is het een pré dat ze via onze vereniging in direct contact staan met Techniek Nederland.’

 

Tijd en energie

Met zo’n 150 bedrijven, is de installatietechniek één van de grootste werkgevers in Zeeland. Ze moeten op de arbeidsmarkt vooral opboksen tegen de grote industriële bedrijven Dow en Yava. ‘We vissen allemaal in dezelfde vijver, vooral nu onze branche ook steeds meer hbo’ers nodig heeft. We doen het ieder op onze eigen manier. Vanuit de industrie is meer budget beschikbaar, maar onze vereniging en de verschillende bedrijven investeren juist weer veel tijd en energie. Ook dat is van grote waarde.